top of page

Pilgrimsvandringar

I Högsby och Nybro kommundelar arrangeras sedan en längre tid tillbaka regelbundna Pilgrimsvandringar. Deltagarna kommer från både när och fjärran. Utgångspunkter för våra vandringar sker som regel vid Aboda Klint och Grönskåra Kapell. Vi vandrar över kommun-gränsen Högsby/Nybro via den f.d. smalspåriga järnvägen och längs stigarna mellan Grönskåra kapell, Spinkabacken, Kullen, Badebodaån, Skoga eller vägen över Kråksmåla kyrka, Boa sjö, Aboda klint och dess omgivningar.

Vi brukar periodvis vandra i tystnad, vilket är ett viktigt inslag, för att både lyssna inåt men även utåt. Vi gör mindfulness-övningar med stöd av de akustiska ljuden. Vandringarna sker ömsom under tystnad ömsom under samtal. Ordlöst integrerar vi tystnaden och de akustiska ljuden som djur och natur avger.

IMG_6462.jpeg

Tystnaden vid Boa sjö

Stressrelaterade åkommor har de senaste åren ökat kraftigt i Sverige. Evidensbaserad forskning inom mindfulness- och skogsbads-området har påvisat radikalt minskad stress och depressioner, minskning

av hjärt- och kärlsjukdomar, minskad diabetes och en ökad livskvalitet vid regelbunden utövning. 

 

Tystnaden, är en kvalitet som blir alltmer sällsynt och svårtillgänglig. En annan kvalitet är skogarnas, ängarnas, sjöarnas och stigarnas mjuka landskap som utgör ett utmärkt rum för återhämtning, ro och stillhet.

 

Vi ser här en stor utvecklingspotential inom området hälsoturism. 

Banvallen.jpg

Banvallen, f.d. smalspåriga järnvägen

bottom of page