top of page

Kråksmåla och dess omgivningar

Kråksmåla kyrkby är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövården, enligt Miljöbalken.

Kråksmåla är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III.

Kråksmåla kyrkby

0136Kråksmåla_kyrka.jpg

Sockencentrum och kyrkomiljö i länets skogsbygder som visar bebyggelse-utvecklingen längs den gamla landsvägen från 1700-talet och fram till nutid.

Uttryck för riksintresset: Bebyggelse från olika tidsepoker vanligtvis 1 1⁄2 till 2 1⁄2 våningar höga trähus, med den äldsta bebyggelsen grupperad kring kyrkan och utmed landsvägarna. Blandad bebyggelse med parstugor, timrade bodar, tidigare handelsgårdar och hantverkshus.

 

I skriftliga källor omtalas socknen första gången 1465 (Krogsmala sochn).

Byn Kråksmåla omtalas första gången 1515 (Kroxmale). En gård i Kråkmåla upptas med 16 andra gårdar i socknen i Sten Stures den äldres jordebok, troligen från år 1495. 

Skärmavbild 2022-10-31 kl. 15.18.35.png

Kråksmåla kyrka

Boa sjö

Boa sjö.jpg

Flera medeltida figurer pryder Kråksmåla kyrka. ”Birgittaskåpet” med den heliga Birgitta är tillverkat av Lübeck-konstnären Joh. Stenrath under senare delen av 1400-talet och är på dörrarna prytt med bilder av olika helgon. Birgittafiguren, i trä, anses vara en av de vackraste och bäst bevarade av denna grupp.

Under medeltiden fanns i Kråksmåla en kyrka som revs för att ge plats åt en större år 1761. Kyrkan ser idag ut som när den var nybyggd 1761 bortsett från fönstren, som gjordes större i samband med en renovering på 1830-talet. Ingången till kyrkogården är det fristående vapenhuset. Där finns en bjälke från det medeltida kapellet bevarad och som hittades i samband med en renovering av kyrkan 1954. Utvändigt är kyrkan klädd med 33 000 ekspån.

Invändigt fanns målningar, som bl.a. täckte hela taket och vad som idag finns kvar är altartavlan, som alltså målats direkt på korväggen år 1766 av målargesällen Zelander på uppdrag av kronolänsman Samuel Nobenschöll. (bild)

 

Vid renoveringen på 1830-talet införskaffades en ny altarmålning, som hängdes framför den gamla. Den nya tavlan var målad av Mäster Schöld och föreställer ”Frälsaren nedtagen från korset”. Målningen fick hänga kvar på sin plats i ca 100 år, då man återupptäckte den gamla tavlan och den nya förpassades till läktarväggen. Den är numera restaurerad, 1993, och placerad på kyrkans södra vägg.

”Primklockan” på korväggen fanns från början för att ringa i vid nattvarden. Den blev sedan under en tid vällingklocka vid prästgården i Mjöshult men då kyrkan renoverades i mitten av 1950-talet återbördades klockan och används nu i samband med barndop.

”Sankt Göran med draken och prinsessan” sägs också vara en unik medeltida grupp, även den i trä. Krucifixet på altaret och Mariabilden över dörren till sakristian är också prydnader från sen medeltid.

Dopskålen är signerad Sven Palmqvist, Orrefors och inköptes 1956. Foten till denna, såväl som de stora ljusstakarna, har tillverkats av Sven Löfberg, Grönskåra. (se video t.v. för bildspels-interiör)

Här hittar du filmer från Jubileums-DVDn från 2012 då kyrkan fyllde 250 år.

​Alla som upplevt stillheten vid Boa sjö vet att det är en unik plats med många sommarturister från när och fjärran. Här finns en av samhällsföreningen mycket

välskött badplats med nybyggd grillplats och även sittplatser vindskydd.

boasjo04.jpg

Boa sjö är en av de sjöar i kommunen som bedöms som orörda eller har mycket höga naturvärden, där exploatering i

inte är aktuellt.

För att garantera den unika och fridfulla miljön så föreslår vi att kommunen klassar området som bullerfritt område. Det skulle bidra till att höja värdet för såväl Kråksmåla kyrkby som för den naturmiljö som ligger kring Boa sjö.

Detta skulle naturligtvis förstöras helt med ex. 15 blinkande vindkraft-torn som horisont i solnedgången.

Birgittaansikt.jpg

Foton: Nybro kommun

bottom of page