top of page

Välkomna hit!

Vi är boende i Kråksmålabygden som

vill jobba för att utveckla rekreations-, kultur- och naturturismen i vår bygd.

Vårt långsiktiga mål är att få vårt natursköna och kulturhistoriska intressanta område att utvecklas i balans med naturen och tiden -

för att kunna erbjuda kommande generationer en vital landsbygd.

Högsbyleden leder idag nästan fram till Skoga glasbruk som var det första glasbruket inom nuvarande Nybro kommuns gränser och startade år 1863.

Just här vill vi ta vid och skapa en fortsättning ner mot den nationellt intresse-klassade Kråksmåla kyrkby.

Här har vi sammanställt en del av vad vi redan nu har att erbjuda i hållbara kultur- och naturupp-levelser.

Målet är att långsiktigt stärka kulturens, naturens och kulturarvets roll i besöksnäringen. 

Det finns få områden i södra Sverige med platser som är helt ostörda av buller. Vi vill därför bevara de skyddsvärda natur- och kulturmiljöer i vår bygd och inte påverkas negativt av ny exploatering av permanenta bullerkällor. 

Varje vision och långsiktigt projekt kräver en noggrann plan. 

Efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar, vilket skapar nya möjligheter för företag och besöksmål att utveckla attraktiva hållbara besöksanledningar för inhemska och internationella turister.

bottom of page