top of page

Bullerfritt område

"Vi står inför utmaningen att bevara skyddsvärda natur- och kulturmiljöer, så att inte allmänhetens intressen, det rika växt- och djurlivet och miljön påverkas negativt av ny exploatering. Idag utsätts vi ständigt för buller i vår vardag och det finns få områden i Sverige, och i världen, med platser som är helt ostörda av buller."

Vi ser fram emot att bidra till Nybro kommuns översiktsplan till 2025 och att i ett samarbete med kommunen och regionen skapa förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av kommunens rika natur– och kulturmiljöer i bullerfritt läge.

IMG_3373.jpeg

Vi vill välkomna besökare till ett unikt område där man fortfarande har möjlighet att lyssna till de naturliga ljuden från t.ex. sjungande fåglar, porlande bäckar och suset från vinden.

Kråksmålabygden är ett utmärkt ställe att värna om - just för rekreation, vandringar och friluftsliv i en bullerfri miljö. Med de historiska vingslagen kring kyrkbyn, den sagolika tystnaden vid Boa sjö och suset i och från de omgivande skogarna.

Området kring Jonsbo Fly, som är Natura-2000-klassat, och Skoga med den porlande Badeboda-ån, är viktiga naturljuds-inslag från en tid långt före bullret gjorde sitt intåg i vår civilisation.

 

Just i kombination med ledbaserade vandringar är de upplevelserna med säkerhet eftertraktade. I denna historiska miljö hör permanenta bullerkällor, som exempelvis större vägar, industrier, vindkraftverk och liknande inte hemma.

Vi vill arbeta för att rekreations-, kultur-, hälso- och naturturism i samklang med naturmiljön och det småländska kulturlandskapet utvecklas till en naturlig del av framtiden. 

bottom of page