top of page

Kråksmåla och dess omgivningar

Vandringsleder

Tjej i skogen
Skärmavbild 2022-10-31 kl. 13.01_edited.jpg

Vandringsleden Högsbyleden har rustats upp och erbjuder nu bra övernattningsmöjligheter. Högsbyleden leder idag fram till Skoga glasbruk, som var det första glasbruket inom nuvarande Nybro kommuns gränser och startade år 1863.

Badebodaån, där Skoga ligger, är utpekat av länsstyrelsen som ett område med mycket högt naturvärde. Vi ser en naturlig förlängning av leden västerut (som redan tagits i bruk av många vandrare) i riktning mot väg 125.

I detta fågel- och artrika området passerar vandrarna vår tilltänkta led Jonsbo fly som är ett helt orört myrkomplex. Det består av en välutbildad tallmosse och öppna kärr. Kärren innehåller flera intressanta växtarter. Myrens främsta värde är knutna till den välutbildade och representativa tallmossen, orördheten samt de botaniska kvaliteterna - område av riksintresse för naturvård i Kalmar län och Natura 2000-klassat.

Det är genom detta område, genom det unika kulturlandskapet, man når fram till de gamla banvallarna från järnvägen som var i bruk som går parallellt med 125:an. Härifrån kan man fortsätta vandra ner mot Kråksmåla kyrkby.

Ett alternativ är för att komma till Kråksmåla från Skoga är att vandra utmed den gamla Kråksmålavägen, där en rad torplämningar (uppmärkta av hembygdsföreningen) vittnar om den tid som flytt.

Vår tilltänkta vandringsled tar alltså vid där Högsbyleden strax NÖ om Skoga. I Skoga skulle vi t.ex. vilja se ett rastställe med fördjupad historisk information.

Skärmavbild 2022-10-31 kl. 13.06.04.jpg
Banvallen.jpg

Banvallen från Kråksmåla i riktning mot Skoghult

Kråksmåla kyrkby

En av Europas bäst bevarade Birgitta-statyer finns i Kråksmåla kyrka.

karta_vandring.jpg

Förslag på bygdepromenad från Kråksmåla kyrka genom kyrkbyn.

Det finns idag två vägar ner till sjön, förutom badplatsvägen. Den norra stigen leder ner till Boasjö. Här finns idag en plats med ett förfallet båthus som skulle kunna byggas om till vindskydd. En idé är att skapa en ny stig härifrån (0,9 km-sträckan) ner till den gamla badplatsen (nuvarande båtplats) Hela sträckan från kyrkan och runt skulle bli en promenad på ca 3 km, väl lämpad som en halvdagsutflykt med besök i kyrkan från 1762.

Boasjöled.jpg

Från Kråksmåla fortsätter den gamla banvallen ner till Skoghult. Här möter vi Dacke-leden. Här kan alltså de som kommer söder ifrån på Dackeleden välja att antingen att fortsätta leden och gå mot Aboda Klint eller välja vår nya led Kråksmåla-Mjöshult-Skoga för att sedan fortsätta på Högsbyleden.

Högsbyleden ansluter till Dackeleden i Aboda Klint och kan tjäna som en bra vandringsväg tillbaka söderut.

karta_dacke.jpg
bottom of page