top of page

Välkomna hit!

Vi är boende i Kråksmålabygden som vill jobba för att utveckla rekreations-, kultur- och natur-turismen i vår bygd.

Vårt långsiktiga mål är att få vårt natursköna och kulturhistoriska intressanta område att utvecklas i balans med naturen och tiden -

för att kunna erbjuda kommande generationer en vital landsbygd.

Högsbyleden leder idag nästan fram till kommunens första glasbruk Skoga, år 1863. 

Just här vill vi ta vid och skapa en fortsättning ner mot den nationellt intresse-klassade Kråksmåla kyrkby.

I Högsby och Nybro kommundelar arrangeras sedan en längre tid tillbaka regelbundna Pilgrimsvandringar. Deltagarna kommer från både när och fjärran.

Här har vi sammanställt en del av vad vi redan nu har att erbjuda i hållbara kultur- och naturupplevelser.

Målet är att långsiktigt stärka kulturens, naturens och kulturarvets roll i besöksnäringen. 

Det finns få områden i södra Sverige med platser som är helt ostörda av buller. Vi vill därför bevara de skyddsvärda natur- och kulturmiljöer i vår bygd och inte påverkas negativt av ny exploatering av permanenta bullerkällor. 

Varje vision och långsiktigt projekt kräver en noggrann plan. Efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar, vilket skapar nya möjligheter för företag och besöksmål att utveckla attraktiva hållbara besöksanledningar för inhemska och internationella turister.

bottom of page